Riktlinjer/Anvisningar

Vägen från Täfteå och ut till kajen vid Rovågern har en rätt bra standard. Bredden är ca 6 meter. Antalet fordon som åker efter vägen under ett dygn, är betydande. Vägverket har därför beslutat, och infört vissa restriktioner, bla max 70 km, 50 km sträckor och parkeringsförbud.

Vi har alla ett ansvar att följa trafikreglerna, oavsett dygnets timmar.

Nedsättning av hastigheten på tre del-sträckor.

Allt från Täfteå räknat;

* från vägens början till fd Barnkolonin

* från skylt Fäbodkroken (Slädan) och 1000 meter

* från Fäbodsanden och 700 meter

Parkeringsförbud.

* från Fäbodsanden (vänster sida), 200 meter

* från Spelgrundet (höger sida) till kajen

Efter vägen ner till Laxögern och Bådelögern finns en tavla med uppmaning om att sänka hastigheten.

Efter väg-delen till Bådelögern är hastigheten nedsatt till 30 km.