Årsstämma

Årsstämman genomförs månadsskiftet juli / augusti.