Leverantörer

Entreprenör vägprojektet - Kaj Johansson Åkeri AB

Ekonomifunktionen - Eureco AB

Vinterväghållning – M Grenholms Traktor AB

Sommarväghållning – Upphandlas efter behov