2015-11-16

Publiceringsdatum: 2015-nov-16 09:02:36

Hej!

Som många säkert redan sett så har Kaj Johanssons åkeri AB nu börjat etablera maskiner och manskap till Rovögernvägen.

Vi är uppriktigt glada för att vi fått förtroendet att genomföra denna vägupprustning, och ser fram emot att kanske få lära känna några av er efter vägen under projekttiden!

Vår tanke med inläggen på denna hemsida är att för varje vecka informera er som trafikerar sträckan om planerade större arbeten, så att ni får en övergripande vetskap om vad som sker efter vägen.

Vi kan redan nu i projektets inledningsskede påminna om att då den gamla vägen är smal och våra maskiner och fordon är stora, så kommer det att bli störningar och ibland även stora störningar för vägtrafiken, men vi jobbar givetvis för att minimera dessa störningar så mycket som möjligt, och vår målsättning är att trafiken trots allt ska kunna fungera relativt smidigt.

Utgå generellt med att det till och från kommer att finnas personal och maskiner efter hela Rovögenvägen, trots att denna ”veckoinfo” pekat på några enstaka stora arbetsmoment och områden.

För information så kommer vi troligen att tvingas stänga vägen helt vid något tillfälle då komplicerade trumbyten skall utföras, men dessa tillfällen sker sen i vinter när berörda diken för mindre vatten och de kommer att noga detaljplaneras och aviseras i förväg.

För er som dagligen pendlar och har tider att passa, så rekommenderar vi att lägga till extra restid pga. vägarbetet, för under tiden som projektet pågår så kommer ni inte fram lika snabbt som tidigare.

För trafiksäkerheten och vår personals säkerhet, så trycker vi särskilt på att tänka på hastigheten förbi våra maskiner och personal samt respektera uppsatta vägskyltar.

Just nu så är vi inne i ett projekteringsskede där vi tillsammans med vägföreningens styrelse kommer att slutgiltigt fastställa nya vägens läge i höjd och sida, och i det arbetet har vi tittat lite extra på några ”trånga” passager för att hitta en bra lösning för vägen.

Vi har också påbörjat arbetet med att byta trummor, och det arbetet kommer att pågå några veckor framöver.

I den direkta projektledningen finns jag som skriver denna information, Platschef Bengt Ivan Norberg samt Arbetsledare Rune Sundström, och till vår hjälp i fält har vi duktiga mättekniker, maskinister, chaufförer och anläggningsarbetare.

Planerade arbeten för V 47:

För km 0 – 5 (räknat från Täftevägen), så är det i huvudsak trumbyten som kommer att utföras, och vi kommer att byta trummor med två maskingrupper, vilket innebär att det förutom grävmaskinerna även förekommer lastmaskin och vält samt lastbilar för transporter till och från.

Med vänlig hälsning / BIN

Bengt Ivan Norberg

Platschef Mark och Anläggning

Besökasdress: Förrådsvägen 31, Umeå

Org. Nr: 556144-1428

Kaj Johansson Åkeri AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby

Tel: +46702400042

Epost: bengt-ivan.norberg@kajs.se

www.kajs.se