2017-10-10

Publiceringsdatum: 2017-okt-12 17:30:55

Hej!

Tack för en fin uppslutning på stämman och en fantastisk invigning. Emellertid så slutande inte vägprojektet i och med invigningen utan under augusti och september så har arbetet fortgått med bl.a. följande.

Kommunikation med medlemmar och Transportstyrelsen angående felaktig skyltning – Ett flertal byggmöten bl.a. med slutuppgörelse tillkommande/avgående arbeten – Slutbesiktning för att säkerställa att arbetena levererats enligt specifikation - Gå igenom alla relationshandlingar – Efterbesiktning - Rapporter till Trafikverket för att kunna få utbetalt den sista del i bidraget - Möten med Umeå Energi om nedgrävning av luftledning - Möten Umenet angående framdragning av fiber - Mail till Umeå Energi angående att deras försök att trycka ett rör genom vägkroppen misslyckats och som skadat vägbanan – Uppdatera likviditetskalkyler - Möten med bank angående omläggning av byggnadskreditiv till lån - Kvalitetssäkra 650 delägares debiteringslängd i vårt vägprogram väg.nu - Handla upp plogpinnar, snöröjning och sandning m.m.

I och med att vi kan stänga vägprojektet under oktober månad kommer vi att påbörja arbete i november med att hitta en kostnadseffektiv lösning på förändringar i Rovsundet.

Styrelsen