Fiberutbyggnad

Följ med det som händer i ert område och ta del av all information gällande installationen

Anmäl ditt intresse på denna länk:

http://www.umeaenergi.se/bredband/alla-fokusomraden/fokusomrade-taftefjarden

Status 2017-04-21

Avtalsskrivningen är nu avslutad och 229 avtal har tecknats. Entreprenör som ska bygga nätet (exkl. Laxögern och Rovögern) är Umeå Entreprenad. Målsättningen är att grävning och övrig byggnation av nätet ska påbörjas senvåren 2017 och pågå fram till 2017-11-30.

Umeå Entreprenad kommer arbeta utifrån följande grävplan, observera att detta endast gäller grävning samt att den är preliminär. Den kan alltså komma att ändras och vi kommer uppdatera denna sida med aktuell information.

Område 1 (Rovågersvägen, Skataudden, Skäret, Slädan): Grävning v.20-26.

Område 2 (Verkholmen, Harrevelsudden, Fäbodsanden): Grävning v.27-33.

Område 3 (Långviksskatan, Rutbådan, Spelgrunden): Grävning v.34-37.

Område 4 (Hökaren, Västersandskär, Tavelskäret, Svartviken): v.38-42.

Färdigställande av installationen, dvs. fiberdragning, håltagning och konverteruppsättning, kommer att ske från september 2017 med målsättning att det ska vara färdigställt sista november 2017. Våra tekniker kommer kontakta er för bokning av detta i god tid innan slutgiltig installation.

Vi hoppas att ni som har fritidsboende kan ordna så att vi kommer in i er fastighet under denna period eftersom vi då vi behöver klarfakturera samt stänga projektet. Detta enligt bidragsreglerna. Om detta ej är möjligt ber vi er höra av er till oss under september 2017.

Utbyggnad av nätet till fastigheter på Laxögern och Rovögern kommer ske tillsammans med utbyggnad av nätet till Skeppsvik/Ostnäs. Denna utbyggnad planeras till 2018

Status 2016-08-22

Nu är huvudstammen klar och installerad.

Under vintern 2016/2017 kommer en upphandling av fastighetsanslutningar att ske.

Anslutning till fastigheterna beräknas göras under kvartal 2-3 2017.