2017-04-06

Publiceringsdatum: 2017-apr-09 07:31:53

Hej!

Nu närmar sig våren och arbetena med att färdigställa rovögernsvägen kommer att dra igång. Vi beräknar med att påbörja arbetena i månadsskiftet april/maj. Det som är kvar att göra är i huvudsak översyn av vägen, kompletterande dikning, utläggning bärlager, beläggning, stödremsa och målning. Under utläggning av bärlager och beläggning kommer det att vara begränsad framkomlighet i ca 1 månad. Det är ca 15 000 ton bärlager och 8000 ton beläggning vilket medför ca 650 st svängar med lastbil och släp. Hoppas ni har överseende med detta och tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna för allas säkerhet. Arbetena totalt beräknas i stort sett vara klart till midsommarhelgen.

Tack för visad hänsyn!

Hälsningar Kaj Johansson Åkeri AB

Greger Hallnor

Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby