Ekonomi

Vägsamfällighetens ekonomifunktion är upphandlade av Eureco AB.

5,8 miljoner kronor!

Samfällighetsföreningar har under lång tid inte ansetts vara beskattningsbara personer i momshänseende. Eftersom samfällighetsföreningen inte varit skattskyldig för moms har föreningen inte heller kunna dra av moms på inköp i sin verksamhet.

I början av 2022 uppmärksammade undertecknad som ordförande ett EU-domstolsbeslut.

Med anledning av flera avgöranden från EU-domstolen ska det tolkas som att den tidigare praxisen i Sverige strider mot EU-rätten. Detta innebär att samfällighetsföreningar enligt Skatteverkets bedömning numera, ska redovisa både ingående och utgående moms.

Ett år senare och en omfattande kommunikation med Skatteverket och registrering av 60 månaders momsredovisningar, så har vi 5,8 miljoner på kontot, m.a.o. vi har lyckas få tillbaka retroaktivt 5 års ingående moms på vår investering i Rovögersvägen, reducerat med utgående moms under samma period.

Den största del av beloppet kommer att användas att amortera ner våra lån till ca 18 miljoner kronor. (investering uppgick till 36 miljoner kronor).

Olof Degerfeldt, Styrelseordförande