2016-06-16

Publiceringsdatum: 2016-jun-19 05:40:06

Hej!

Nu har studenterna avslutat sina utbildningar, kastat sina vita mössor i skyn och börjar planera för resten av sina liv.

Andra börjar väcka sina slumrande sommarstugor till liv för att där kunna spendera lata semesterdagar i lugn och ro.

Just detta faktum märks tydligt på trafikmängden, som har ökat markant den senaste månaden efter Rovögernvägen.

Som en följd av att semestertrafiken nu drar igång, så gör vi ett sommaruppehåll med vägbyggnationen mellan 20/6 – 14/8.

Under några kommande veckor så kommer vi dock att arbeta med andra saker, men på sidan av vägen.

Som t.ex. att flytta den längstgående vattenledningen på 4 ställen.

Som den ligger just nu så kommer framtida problem med stor säkerhet att uppstå, då den ligger grunt på grund av berg, så därför har vi fått uppdraget att försöka förebygga frysrisken genom att flytta ledningen längre från vägen.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med optokanalisationen, där ca 45000 meter slang ska plöjas/grävas ned.

Denna slang ska förläggas i den breddade terrassen så detta arbete kommer också att ske utanför den befintliga vägen, förutom då de transporter av slangrullar mm. som måste ske.

Vi har också kvar lite stenar att städa undan ute på ”piren”, och detta ska ske den närmaste veckan.

Till hösten återupptar vi vägarbetet V 33, på måndag den 15/8.

Då kommer vi att sätta in väghyvlar och vältar efter vägen, och efter någon vecka så kommer själva ”grusrallyt” igång.

Då ska vi bygga upp den nya överbyggnaden på vägen, och det arbetet kommer att pågå fram mot vintern.

En närmare beskrivning om vad som ska ske under hösten kommer när vi startar upp i augusti.

Som avslutning vill vi på Kaj Johanssons Åkeri AB med inhyrda kollegor, passa på att önska alla en bra sommar!

Vi syns på vägen igen i augusti!

Med vänlig hälsning / BIN