2017-07-11

Publiceringsdatum: 2017-jul-12 17:44:03

Hej!

Nu är förhoppningsvis till allas glädje beläggning på Rovögernsvägen klar. Dock ska man vara lite aktsam med beläggningen speciellt första året. Därför ska man undvika tunga belastningar under varma dagar. Vridningar och punktbelastningar med högt tryck ska man alltid vara försiktig med. Tänk på att diverse vagnar och fordon kan ha högt yttryck fastän totalvikten är betydligt lägre än en t.ex. en normal lastbil

Vi har lite färdigställandearbeten, städning och justering av slänter kvar som kommer att genomföras efter semestern.

Vi vill även tacka för ett gott samarbete och den hänsyn och förståelse man visat från er sida för den störning som arbetena har medfört.

Hälsningar

Kaj Johansson åkeri AB

Greger Hallnor

Affärsområdeschef Mark och Anläggning