Organisation

Styrelse

Olof Degerfeldt - Ordförande

Ekonomi, bokslut, årsredovisning, årsstämma, medlemsinfo, myndighetskontakt, talesperson

070-686 67 15 - olof.degerfeldt@hiskegard.se 

Tomas Jansson - Ledamot

Vinterväghållning

070-309 50 18 - verkholmen57@gmail.com 

Lena Blomström - Ledamot

Sekreterare

070-397 32 16 - blomstrom@gmail.com 

Bengt Jonsson - Ledamot

Ägarförändringar, andelstal, debiteringsunderlag, avstyckning, mailregister

073-078 06 26 - bengt.jonsson@taftea.se 

Marie Hellgren - Ledamot

Sommarväghållning

070-359 48 07 - putte_marie@outlook.com 

Revisorer

Godkänd revisor

Fredrik Wikner

Grant Thornton

Valberedning

Nils-Eric Forsberg - Ordf. valberedning

070-5751569

Carina Fredriksson - Ledamot valberedning