2016-04-08

Publiceringsdatum: 2016-apr-13 07:42:43

Hej!

Nu har våren och ljuset kopplat sitt grepp om kuvade och frusna vägbyggare, vilket märks framför allt på att det blivit ljust både när vi börjar på morgonen och när vi slutar på kvällen.

Snösmältningen har också kommit igång ordentligt, och de flesta diken som har trummor genom vägen går full med vatten just nu.

Som tur är hann vi byta de ”besvärliga” trummorna innan snösmältningen började, och det är vi väldigt glada för.

I och med att vägen blivit snöfri har vi noterat att hastigheten på trafiken ökat markant, och vi påminner om att hela vägens sträckning är ett vägarbetsområde vilket innebär att det kan förekomma både maskiner och personal var som helst.

Just nu befinner vi oss i en period med relativt låg aktivitet efter vägen, beroende på ”vårförfallet”.

Vi väntar på att tjälen skall dra sig tillbaka så att vi kan börja terrassera genom ”byarna” där många ledningar ligger infrysta just nu.

Dessutom vill vi att den terrass som vi byggt i vinter ska torka upp, så att vi kan börja bearbeta den till rätta nivåer.

Vi kommer att påbörja sprängning av berg vecka 16, och när det sprängs så kommer vi av naturliga skäl att stänga vägen för trafik tillfälligt.

Som några säkert noterat så har vår kollega Curt Jonsson gått med en grävmaskin längst vägen en period.

Han har haft i uppdrag av vattenföreningen att försöka gräva fram vattenledningen på några ställen, för att kartlägga exakt vart vattenledningen ligger.

Med dessa provgropar som underlag, får sedan vattenföreningen fatta beslut om ledningen kan ligga kvar där den ligger, eller om den på något/några ställen måste flyttas för att undvika framtida problem.

Det var nån som uppmärksammat att vi inte sätter ut väg och diken med stakkäppar och undrade hur vi vet vart vägen ska byggas.

Sanningen är den att alla våra maskiner är satellitstyrda.

Kort förklarat fungerar det så att datorer i maskinerna, tar in information från navigations-satelliter (både ryska och amerikanska).

Den informationen räknas om och på så sätt får man veta exakt på centimetern var skopan på tex. grävaren befinner sig.

Vi har också lagt in alla ritningar för vägen, kablar, vattenledningar mm i denna dator, så under pågående produktion kan resp. maskinist, i sin monitor se hur vägen skall byggas och vart han/hon ska gräva, eller undvika att gräva.

På en av bilderna ser man ett exempel på att datorn för tillfället tar in information från mer än 14 satelliter.

Med vänlig hälsning / BIN

Bengt Ivan Norberg

Platschef Mark och Anläggning

Besökasdress: Förrådsvägen 31, Umeå

Org. Nr: 556144-1428

Kaj Johansson Åkeri AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby