2017-06-09

Publiceringsdatum: 2017-jun-10 04:44:34

Hej !

Vårens arbeten har gått som planerat och fortsätter nu med beläggningsarbeten som planeras att starta 12/6 och vara klart midsommarvecka allt enligt planen. Strax innan beläggningen hyvlas, justeras vattnas och packas vägen ytterligare så v.24 och V.25 kommer det att vara fullverksamhet efter vägen. Efter midsommar kommer arbetena att fortsätta med utläggning av stödremsa och finjustering av infarter och efter detta målning av linjer.

Som många har påpekat och undrar över så gräver vi i vägkanten på ett flertal ställen. Detta beror på att vi har gjort en efterkontroll av OPTO kanalisation och måste genomföra åtgärder på flertalet ställen. Kontrollen utförs för att minska risken att problem uppstår i samband med fiberdragningen och därför genomförs detta nu innan beläggningen.

Hoppas ni fortsatt har överseende med de problem vägarbetena medför och åter igen tänkt på att hålla hastighetsbegränsningar för allas säkerhet.

Tack för visad hänsyn

Hälsningar Kaj Johansson Åkeri AB

Greger Hallnor

Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby