2016-05-04

Publiceringsdatum: 2016-maj-05 17:42:23

Sköna Maj välkommen trallallallalaaaa!

Den en värme och vind som vi har just nu, ger resultat i form av försvinnande tjäle och torkande mark.

Nu börjar vi kunna bearbeta både gamla vägkroppen och nya breddade terrassen så då passar vi på och tar vi in fler maskinen till vägen.

Detta märks genast på måndag den 9/5 då vi kommer att påbörja fräsning av den gamla beläggningen, ett arbete som tar veckan ut att genomföra.

Fräsen är stor och bred och tar mycket plats, så räkna med väntetid i framkomligheten.

Efter fräsen går både hyvel, hjullastare och vält för att jämna till så att det blir körbart igen.

Vi påbörjar också denna vecka att schakta och återfylla med grus i bef. vägkropp på den sista km väg, och vi fortsätter även med återstående terrasseringsarbeten genom ”byarna” efter hela vägen sträckning, där nu alla ledningar börjat tina fram.

Det återstår fortfarande några trummor att åtgärda, innan vi kan bocka av det momentet från projektet.

Så snart vår vinterbyggda terrass torkat upp, så släpper vi loss vibrovältarna för att slå ihop materialet innan nytt grus påföres.

Inom kort kommer arbetet med Optokanalisationen att påbörjas, och där kommer arbetet med de 89 vägövergångarna att bli mest påtagligt till en början. Denna totalt ca 43 000 m långa kanalisation efter hela vägens längd, är ett led i en större utbyggnad i området som UMENET utför till glädje för alla som ser fram mot en fiberuppkoppling.

Det kommer att förekomma både maskiner och personal samt gropar, gupp och krossgrus på vägen, så vi påminner er om att alltid anpassa hastigheten efter rådande förhållanden!

Dagens 2 bilder visar den stenläggning som vi gjort som våg- och isskydd vid piren längst ut på vägen.

Ett av projektets stora utmaningar, var att på ett vettigt sätt hantera den stora mängden sten som sorteras fram vid vägombyggnationen.

Vägföreningen som har stort focus på slutkostnaden, har i upphandlingsskedet tillsammans med Byaföreningen hittat ett bra sätt att använda dessa stenar och här är resultatet av det arbetet.

En Win-Win situation för alla parter.

Med vänlig hälsning / BIN