Rovsundet

Nu finns samtliga bygghandlingar från Sweco och Trafikverket tillgängliga. Tider separat uppdatering

I överenskommelse med Umeå kommun Miljö och hälsoskydd har färdigställande datum flyttas fram till 2018-08-01.