2016-02-19

Publiceringsdatum: 2016-feb-22 17:28:23

Hej!

Som många säkert noterat så har vi ökat på antalet maskiner den senaste veckan och förutom lastbilarna, hjullastare och dumper så har vi just nu 9 grävmaskiner i arbete på terrassering för vägbreddningen.

Förutom oss vägbyggare, så kommer ”stolpgänget” från Scanova och Umeå Energi att inom kort etablera sig för att både rasera vissa linjer, och flytta undan några stolpar och skåp som just nu ligger i vägen för den breddning som vägen får.

Många resurser efter hela vägens sträckning innebär att alla trafikanter måste hjälpas åt och vara väldigt uppmärksam, för vi vill inte drabbas av någon olycka.

Vi har även börjat förbereda för trumbytet vid Rovsundet ca 10 500m in efter vägen.

Där kommer vi att ställa i ordning en förbifartsväg på sidan av den ordinarie vägen, där trafiken ska kunna komma förbi under tiden som vi utför själva trumbytet.

Vi har valt denna lösning för att på så sätt kunna låta havsnivån styra när vi byter trumman, istället för att lång tid i förväg planera in ett spikat datum för bytet och då också annonsera för vägavstängning, meddela SOS 112 mm.

Den snö som kom härom veckan är välkommen för oss på så sätt att den isolerar bort kylan från området vi gräver på, men dessvärre så göms andra objekt som är bra att kunna se, som t.ex. vattenavstängningar, kablar och brunnar mm.

Om ni har vetskap om, och är oroliga för dylika objekt som nu ligger under snön, så är vi ytterst tacksam för om ni berättar för någon maskinförare, eller någon av oss som far omkring på vägen och blinkar, så ska vi genast se till att märka upp objekten så att de syns!

Vi vill än en gång passa på att tacka för den förståelse för störningar i framkomligheten efter vägen som alla (med något undantag) visar, Tack å bock!

Med vänlig hälsning / BIN

Bengt Ivan Norberg

Platschef Mark och Anläggning

Besökasdress: Förrådsvägen 31, Umeå

Org. Nr: 556144-1428

Kaj Johansson Åkeri AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby