Huvudsida väg

Kontaktuppgifter

Vinterväghållning - Tomas Jansson - 070-309 50 18 - verkholmen57@gmail.com

Medlemsregister - Bengt Jonsson - 073-078 06 26 - bengt.jonsson@taftea.se

Sommarväghållning - Marie Hellgren - 070-359 48 07 - marie@hallgrensakeri.se

Rovögerns Vägsamfällighet

Vägsamfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta den samfällighet den bildats för i enlighet med antagna stadgar och lagen (1973:1150) av förvaltning om samfällighet.

Vägsamfällighetsföreningen hade (2023-04-30); 562 st medlemmar (varav fritidsbostad 251 st - permanentbostad 132 st - obebyggd tomt 34 st - skog/åker 67 st - annan trafik 6 st - ateljebod 32 st - båtplats 40 st).

Vägsamfällighetsföreningen är försäkrad (IF N000751-6016) genom sitt medlemskap i Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV) för bl.a. följande ansvar, styrelseansvar, rättskydd, egendom, överfall, kris, förmögenhetsbrott, olycksfall.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Är en förordning som EU-parlamentet antog och gäller för alla EU:s medlemsländer med syfte att säkerställa att personuppgifter behandlas på korrekt sätt. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga och uppgifterna i registren används enbart för internt bruk.

2019-07-25:

För att förenkla för alla som hittills haft problem så har vi tagit bort lösenordskyddet på delar av hemsidan. Däremot innehåller förstås debiteringslängden personlig information och är därför skyddad! Vill ni få tillgång till den så måste ni maila till någon i styrelsen så skickar vi en länk till er via email.

Men allt i övrigt är nu öppnat och kan läsas av alla.