2017-05-10

Publiceringsdatum: 2017-maj-10 17:14:14

Hej !

Som ni nu säkert märkt så har arbetena med att färdigställa Rovögernsvägen kommit igång med främst dikningsarbeten. Under v. 19 kommer vi att börja justera vägen men också lägga ut stålarmeringsnät på vissa sträckor. Vi kommer att försöka täcka armering med grus omedelbart men under utläggning kan man dock måsta passera på näten försiktigt. Under v.20 kommer grusningen att påbörjas och det kommer att pågå i ca 3v. Sedan blir det beläggningsarbeten under ca 2v. Under denna tid kommer det att vara mycket grus och beläggningstransporter.

Hoppas ni har överseende med de problem vägarbetena medför och åter igen tänkt på att hålla hastighetsbegränsningar för allas säkerhet. Arbetena beräknas i stort sett vara klart till midsommarhelgen.

Tack för visad hänsyn!

Hälsningar Kaj Johansson Åkeri AB

Greger Hallnor

Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby