2016-02-28

Publiceringsdatum: 2016-feb-27 10:02:42

Hej!

Denna vecka har förutom vackert väder även gått i fikabrödets tecken!

Vi har fått gåvor i form av fantastiskt goda tårtor och sockerkaka av några vänliga personer efter vägen.

Detta fikabröd gjorde succé hos vår personal, och de var glada som spelmän lång tid efteråt.

Tack snälla ni, hälsar all personal!

Vägbygget rullar på med god fart, och trumman vid Rovsundet som jag nämnde förra veckan har vi nu bytt utan problem!

Arbetet med terrassering fortsätter, med maskingrupper efter i stort sett hela vägens sträckning.

Vi kommer också nu att avdela en maskingrupp till att byta några trummor som vi tidigare hoppade över på de första 2500 metrarna av vägen.

Dessa trummor lämnades tidigare pga. att de förde ett stort vattenflöde, och just nu så är flödet betydligt lägre så då passar vi på att få dessa bytta innan snösmältningen kommer igång.

Pga. kablar i vägkroppen, djupt liggande trummor och smal väg, så är dessa byten rätt komplicerade och det kommer att ta tid och generera störningar för trafiken, så ni som har tider att passa bör lägga till lite extra restid så att ni inte kommer försent till era resmål.

Kör försiktigt efter vägen!

Med vänliga vägbyggarhälsningar / BIN

Bengt Ivan Norberg

Platschef Mark och Anläggning

Besöksadress: Förrådsvägen 31, Umeå

Org. Nr: 556144-1428

Kaj Johansson Åkeri AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby