Årsstämma 2023

Här finns de dokument som behövs inför årsstämman.

Inbjudan till årsstämma

Medlemmar i Rovögerns samfällighet kallas härmed till ordinarie årsstämma Lördag den 29  juli 2023, kl. 17.00. Stämman kommer att genomföras fysiskt på Kvarkenfisk.

Information om stämman görs på webb, mail, föreningsinformation VK, anslag efter vägen.

Deltagande

Medlemmar som önskar deltaga på årsstämma skall vara registrerade medlemmar 7 dagar före årsstämmans genomförande.

Röstberättigande

Vid årsstämman har varje medlem en röst. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot samfälligheten. Ingen får som ombud företräda mer än en annan medlem via fullmakt.

Anmälan

Skall ske senast 25 juli via mail till bengt.jonsson@taftea.se.

Fullmakt till stämma.pdf