Projekt‎ > ‎

Vägprojektet

Från: Lillemor Yttergren
Skickat: den 27 februari 2016 15:16
Till: Bengt-Ivan Norberg
Ämne:
 

Hej! Fantastiskt fint arbete. Alltid blivit fint bemött tidigt varje morgon klockan 6.00. 

//Lillemor med svarta Hyundaien

2017-10-10

skickad 12 okt. 2017 10:30 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 12 okt. 2017 10:32 ]

Hej!

Tack för en fin uppslutning på stämman och en fantastisk invigning. Emellertid så slutande inte vägprojektet i och med invigningen utan under augusti och september så har arbetet fortgått med bl.a. följande.

Kommunikation med medlemmar och Transportstyrelsen angående felaktig skyltning – Ett flertal byggmöten bl.a. med slutuppgörelse tillkommande/avgående arbeten – Slutbesiktning för att säkerställa att arbetena levererats enligt specifikation - Gå igenom alla relationshandlingar – Efterbesiktning - Rapporter till Trafikverket för att kunna få utbetalt den sista del i bidraget - Möten med Umeå Energi om nedgrävning av luftledning - Möten Umenet angående framdragning av fiber - Mail till Umeå Energi angående att deras försök att trycka ett rör genom vägkroppen misslyckats och som skadat vägbanan – Uppdatera likviditetskalkyler - Möten med bank angående omläggning av byggnadskreditiv till lån - Kvalitetssäkra 650 delägares debiteringslängd i vårt vägprogram väg.nu - Handla upp plogpinnar, snöröjning och sandning m.m.

I och med att vi kan stänga vägprojektet under oktober månad kommer vi att påbörja arbete i november med att hitta en kostnadseffektiv lösning på förändringar i Rovsundet.

Styrelsen

2017-07-11

skickad 12 juli 2017 10:44 av Rovögerns Vägsamfällighet

Hej!

Nu är förhoppningsvis till allas glädje beläggning på Rovögernsvägen klar. Dock ska man vara lite aktsam med beläggningen speciellt första året. Därför ska man undvika tunga belastningar under varma dagar. Vridningar och punktbelastningar med högt tryck ska man alltid vara försiktig med. Tänk på att diverse vagnar och fordon kan ha högt yttryck fastän totalvikten är betydligt lägre än en t.ex. en normal lastbil

Vi har lite färdigställandearbeten, städning och justering av slänter kvar som kommer att genomföras efter semestern.

Vi vill även tacka för ett gott samarbete och den hänsyn och förståelse man visat från er sida för den störning som arbetena har medfört.

Hälsningar

Kaj Johansson åkeri AB
Greger Hallnor
Affärsområdeschef Mark och Anläggning


2017-06-09

skickad 9 juni 2017 21:44 av Rovögerns Vägsamfällighet

Hej !

Vårens arbeten har gått som planerat och fortsätter nu med beläggningsarbeten som planeras att starta 12/6 och vara klart midsommarvecka allt enligt planen. Strax innan beläggningen hyvlas, justeras vattnas och packas vägen ytterligare så v.24 och V.25 kommer det att vara fullverksamhet efter vägen. Efter midsommar kommer arbetena att fortsätta med utläggning av stödremsa och finjustering av infarter och efter detta målning av linjer.

Som många har påpekat och undrar över så gräver vi i vägkanten på ett flertal ställen. Detta beror på att vi har gjort en efterkontroll av OPTO kanalisation och måste genomföra åtgärder på flertalet ställen. Kontrollen utförs för att minska risken att problem uppstår i samband med fiberdragningen och därför genomförs detta nu innan beläggningen.

Hoppas ni fortsatt har överseende med de problem vägarbetena medför och åter igen tänkt på att hålla hastighetsbegränsningar för allas säkerhet.

Tack för visad hänsyn
Hälsningar Kaj Johansson Åkeri AB

Greger Hallnor
Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB
Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby

2017-05-10

skickad 10 maj 2017 10:14 av Rovögerns Vägsamfällighet

Hej !

Som ni nu säkert märkt så har arbetena med att färdigställa Rovögernsvägen kommit igång med främst dikningsarbeten. Under v. 19 kommer vi att börja justera vägen men också lägga ut stålarmeringsnät på vissa sträckor. Vi kommer att försöka täcka armering med grus omedelbart men under utläggning kan man dock måsta passera på näten försiktigt. Under v.20 kommer grusningen att påbörjas och det kommer att pågå i ca 3v. Sedan blir det beläggningsarbeten under ca 2v. Under denna tid kommer det att vara mycket grus och beläggningstransporter.

Hoppas ni har överseende med de problem vägarbetena medför och åter igen tänkt på att hålla hastighetsbegränsningar för allas säkerhet. Arbetena beräknas i stort sett vara klart till midsommarhelgen.

Tack för visad hänsyn!

Hälsningar Kaj Johansson Åkeri AB

Greger Hallnor
Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB
Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby

2017-04-06

skickad 9 apr. 2017 00:31 av Rovögerns Vägsamfällighet   [ uppdaterad 9 apr. 2017 00:33 ]

Hej!

Nu närmar sig våren och arbetena med att färdigställa rovögernsvägen kommer att dra igång. Vi beräknar med att påbörja arbetena i månadsskiftet april/maj. Det som är kvar att göra är i huvudsak översyn av vägen, kompletterande dikning, utläggning bärlager, beläggning, stödremsa och målning. Under utläggning av bärlager och beläggning kommer det att vara begränsad framkomlighet i ca 1 månad. Det är ca 15 000 ton bärlager och 8000 ton beläggning vilket medför ca 650 st svängar med lastbil och släp. Hoppas ni har överseende med detta och tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna för allas säkerhet. Arbetena totalt beräknas i stort sett vara klart till midsommarhelgen.

Tack för visad hänsyn!

Hälsningar Kaj Johansson Åkeri AB
Greger Hallnor
Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB
Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby

 

cid:F6F104EE-4023-4BF8-8E28-F7B50E33F52D

2016-10-03

skickad 8 okt. 2016 06:37 av Rovögerns Vägsamfällighet   [ uppdaterad 8 okt. 2016 06:39 ]

Hej!

Nu är i stort sett grusrallyt klart. Vi tackar för att ni varit förstående och visat hänsyn för den begränsande framkomligheten. Viss verksamhet kommer att fortgå ett tag till i höst. Bl.a. kommer vi att påbörja lite kompletteringar, justeringar och städningsarbeten.

Sedan tar vi nya tag till våren och färdigställer för beläggning.

Är det några funderingar och frågor kontakta Rune Sundström
070-3645515


Greger Hallnor
Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB
Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby
Tel: +46 935 399 78

www.kajs.se

2016-08-14

skickad 14 aug. 2016 12:18 av Rovögerns Vägsamfällighet   [ uppdaterad 14 aug. 2016 12:22 ]

Hej!

Nu är vi igång efter semestern och v.33 (15/8) börjar vi med att hyvla ut och välta befintlig väg. Om ytterligare ca 2 veckor börjar nytt förstärkningslager att läggas ut längs hela vägen vilket kommer att pågå i ca 4v. Dessa arbeten kommer att kräva en hel del grustranporter och aktiviter på vägen. Förstärkningslagret försöker vi välta och täta snarast efter utläggning för att underlätta för trafiken. Naturligtvis kommer dessa arbeten att påverka trafiken och vi uppmanar alla att köra sakta.

Hälsningar

Greger Hallnor
Affärsområdeschef Mark och Anläggning

Kaj Johansson Åkeri AB
Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby
Tel: +46 935 399 78
www.kajs.se

2016-06-16

skickad 18 juni 2016 22:40 av Rovögerns Vägsamfällighet   [ uppdaterad 18 juni 2016 22:45 ]

Hej!

Nu har studenterna avslutat sina utbildningar, kastat sina vita mössor i skyn och börjar planera för resten av sina liv.
Andra börjar väcka sina slumrande sommarstugor till liv för att där kunna spendera lata semesterdagar i lugn och ro.
Just detta faktum märks tydligt på trafikmängden, som har ökat markant den senaste månaden efter Rovögernvägen.

Som en följd av att semestertrafiken nu drar igång, så gör vi ett sommaruppehåll med vägbyggnationen mellan 20/6 – 14/8.
Under några kommande veckor så kommer vi dock att arbeta med andra saker, men på sidan av vägen.
Som t.ex. att flytta den längstgående vattenledningen på 4 ställen.
Som den ligger just nu så kommer framtida problem med stor säkerhet att uppstå, då den ligger grunt på grund av berg, så därför har vi fått uppdraget att försöka förebygga frysrisken genom att flytta ledningen längre från vägen.
Vi kommer även att fortsätta arbetet med optokanalisationen, där ca 45000 meter slang ska plöjas/grävas ned.
Denna slang ska förläggas i den breddade terrassen så detta arbete kommer också att ske utanför den befintliga vägen, förutom då de transporter av slangrullar mm. som måste ske.
Vi har också kvar lite stenar att städa undan ute på ”piren”, och detta ska ske den närmaste veckan.

Till hösten återupptar vi vägarbetet V 33, på måndag den 15/8.
Då kommer vi att sätta in väghyvlar och vältar efter vägen, och efter någon vecka så kommer själva ”grusrallyt” igång.
Då ska vi bygga upp den nya överbyggnaden på vägen, och det arbetet kommer att pågå fram mot vintern.
En närmare beskrivning om vad som ska ske under hösten kommer när vi startar upp i augusti.

Som avslutning vill vi på Kaj Johanssons Åkeri AB med inhyrda kollegor, passa på att önska alla en bra sommar!
Vi syns på vägen igen i augusti!

Med vänlig hälsning / BIN


2016-05-20

skickad 23 maj 2016 08:35 av Rovögerns Vägsamfällighet   [ uppdaterad 23 maj 2016 08:38 ]

Hej!

Föregående vecka var fräsen på tillfälligt besök.

Enligt Svevia som äger maskinen, är det den största som finns i Sverige för tillfället.
En bastant klump med 770 Hk motor, som glupskt tuggade i sig beläggningen och malde ihop den med grusbärlagret inunder.
Sedan passade vi på att hyvla ut vägen en aning och salta in den ordentligt för att motverka vägdamm.
Vi vill passa på att tacka för ert stora tålamod för dålig framkomlighet i samband med dessa arbeten.

Förutom de trumm- och terrassarbeten som jag nämnde i förra brevet, så kommer vi även att utföra schakt och grusfyllnadsarbeten på den första sträckan från Täfteåvägen fram till kurvan efter kollo.
Arbetet med Optokanalisationen påbörjas på måndag den 23/5, och där kommer vi att försöka utföra de ca 90 vägövergångarna på nattetid för att minimera trafikpåverkan.

Som avslutning på dagens brev, kan jag meddela att jag har beställt torkväder för de kommande veckorna, alltså strålande sol och lätt bris, vilket innebär att nu kan man plocka fram kortbyxorna, linnet och solskyddsfaktor från vinterförvaret i garderoben. J J

Med vänlig hälsning / BIN


2016-05-04

skickad 5 maj 2016 10:42 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 5 maj 2016 10:54 ]

       Sköna Maj välkommen trallallallalaaaa! 

Den värme och vind som vi har just nu, ger resultat i form av försvinnande tjäle och torkande mark.
Nu börjar vi kunna bearbeta både gamla vägkroppen och nya breddade terrassen så då passar vi på och tar vi in fler maskinen till vägen.
Detta märks genast på måndag den 9/5 då vi kommer att påbörja fräsning av den gamla beläggningen, ett arbete som tar veckan ut att genomföra.
Fräsen är stor och bred och tar mycket plats, så räkna med väntetid i framkomligheten.
Efter fräsen går både hyvel, hjullastare och vält för att jämna till så att det blir körbart igen.

Vi påbörjar också denna vecka att schakta och återfylla med grus i bef. vägkropp på den sista km väg, och vi fortsätter även med återstående terrasseringsarbeten genom ”byarna” efter hela vägen sträckning, där nu alla ledningar börjat tina fram.

Det återstår fortfarande några trummor att åtgärda, innan vi kan bocka av det momentet från projektet.
Så snart vår vinterbyggda terrass torkat upp, så släpper vi loss vibrovältarna för att slå ihop materialet innan nytt grus påföres.

Inom kort kommer arbetet med Optokanalisationen att påbörjas, och där kommer arbetet med de 89 vägövergångarna att bli mest påtagligt till en början. Denna totalt ca 43 000 m långa kanalisation efter hela vägens längd, är ett led i en större utbyggnad i området som UMENET utför till glädje för alla som ser fram mot en fiberuppkoppling.

Det kommer att förekomma både maskiner och personal samt gropar, gupp och krossgrus på vägen, så vi påminner er om att alltid anpassa hastigheten efter rådande förhållanden!

Dagens 2 bilder visar den stenläggning som vi gjort som våg- och isskydd vid piren längst ut på vägen.
Ett av projektets stora utmaningar, var att på ett vettigt sätt hantera den stora mängden sten som sorteras fram vid vägombyggnationen.
Vägföreningen som har stort focus på slutkostnaden, har i upphandlingsskedet tillsammans med Byaföreningen hittat ett bra sätt att använda dessa stenar och här är resultatet av det arbetet.

En Win-Win situation för alla parter.

Med vänlig hälsning / BIN

1-10 of 19