Projekt‎ > ‎

Förrättning 2018

2018-12-16 Överklagan

Förrättningen daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har enligt Förrättningslantmätare Erik Stark, Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun överklagats av:

1.      Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå
2.      Sören Nilsson, Rentjärn (se protokoll från årsstämma 20180728)
3.      Ingegärd Nyström, Svartviken
4.      Gunnar Jonsson, Täfteå 

Överklagan har vidarebefordrat till Umeå Tingsrätt, Mark och Miljö Domstolen med en handläggningstid upp till 2 år
Detta innebär att utbetalning för intrång inte kan ske.


För att vägsamfälligheten ska kunna verkställa utbetalning ska följande uppgifter skickas till vägsamfälligheten sekreterare Lena Blomström, via post eller e-post.

Post: Lena Blomström, Harrevelsudden 20A, 907 88 Täfteå
E-post: l.blomstrom@gmail.com

Fastighetsbeteckning:
Ägare (den som ska få utbetalningen):
Adress:
Postadress:


Fastställt belopp:


Bank:
Clearing nr:
Kontonummer:

Läs mer i bifogat dokument!
Ċ
Rovögerns Vägsamfällighet,
22 nov. 2018 11:24
Comments