Ekonomi‎ > ‎

Andelstalens beräkning

Andelstalet har beräknats genom att den vikt i ton som fastigheten bedöms belasta vägen med under ett år multiplicerats med den väglängd i kilometer som nyttjas för resor till och från fastigheten. Andelstalets måttenhet blir därför tonkilometer (per år). Metoden benämns tonkilometermetoden. Andelstalsberäkningen har för vanliga fastighetstyper grundats på följande värden. För övriga verksamheter har bedömningar gjorts av belastningen.

 Trafikslag  Sort  Ton/enhet
 Obebyggd tomt  st  100
 Skog / Åker  ha  18
 Utfart från fritidsbostad  st  1050
 Utfart från permanentbostad  st  2100
 Företag minimum  st  2100
 Ateljé/Sjöbod  st  525 (Sträcka från vägens början alt. från bostad)
 Båtplats  st  100 (Sträcka från vägens början alt. från bostad)

Andelstalen har således beräknats så här:
Vikt (ton) × areal (ha) eller antal enheter (styck) × väglängd (km) × utnyttjandegrad (%) 100

Andelstalen anges inte i procent. Ett procenttal påverkas så snart någon fastighets andelstal ändras. Procenttalet är därför aktuellt bara en kort tid efter förrättningstillfället. Däremot påverkas inte tonkilometertalet av sådana ändringar.
Comments