Organisation

Styrelse

Ansvarsområde Namn Tele Mail
Ekonomi, bokslut, årsredovisning, årsstämma, medlemsinfo, myndighetskontakt Olof Degerfeldt
Ordförande
070-686 67 15 olof.degerfeldt@telia.com
Myndighetskontakter Henry Forsberg
Vice ordf.
070-573 86 99 henry.forsberg@outlook.com
Vinterväghållning Tomas Jansson
Ledamot
070-379 33 01 tomas.jansson@afconsult.com
Ägarförändringar, deb. underlag, andelstal, avstyckningar Göran Fredriksson
Ledamot 
070-560 90 18 goran@taftea.se

 

Protokollförare Lena Blomström
Ledamot
070-397 32 16 blomstrom@gmail.com
Kontakt skog/markägare,
Mailregister, webb
Bengt Jonsson
Ledamot
072-862 79 94
bengt.jonsson@taftea.se
 

 
Sommarväghållning Marie Hällgren
Ledamot
070-359 48 07
putte_marie@outlook.com
Ekonomi
HSB Umeå
Ruth Norberg 090-15 38 27 ruth.norberg@umea.hsb.se

Revisorer

Godkänd revisor Emma Ström
Grant Thornton


Valberedning

Ordf. valberedning Nils-Eric Forsberg 070-5751569
Ledamot valberedning Carina Fredriksson

Comments