Huvudsida väg

Vägsamfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta den samfällighet den bildats för i enlighet med antagna stadgar och lagen (1973:1150) av förvaltning om samfällighet.

 

Vägsamfällighetsföreningen hade vid årets slut 428 st medlemmar (fritidsbostad 285 st - permanentbostad 94 st - obebyggd tomt 40 st - övriga 9 st). Dessutom 178 st medlemmar skog/åker.

Vägsamfällighetsföreningen är försäkrad (IF N000751-6016) genom sitt medlemskap i Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV) för bl.a. följande ansvar, styrelseansvar, rättskydd, egendom, överfall, kris, förmögenhetsbrott, olycksfall.

 

Adressändring för befintlig medlem

https://sites.google.com/a/rovagern.nu/vaeg/adressaendring-foer-befintlig-medlem
 

Felanmälan

Organisation