Huvudsida väg

Rovögerns Vägsamfällighet

Vägsamfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta den samfällighet den bildats för i enlighet med antagna stadgar och lagen (1973:1150) av förvaltning om samfällighet.

Vägsamfällighetsföreningen hade vid årets slut 487 st medlemmar (fritidsbostad 265 st - permanentbostad 110 st - obebyggd tomt, skog/åker 112 st).

Vägsamfällighetsföreningen är försäkrad (IF N000751-6016) genom sitt medlemskap i Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV) för bl.a. följande ansvar, styrelseansvar, rättskydd, egendom, överfall, kris, förmögenhetsbrott, olycksfall.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Är en förordning som EU-parlamentet antog och gäller för alla EU:s medlemsländer med syfte att säkerställa att personuppgifter behandlas på korrekt sätt. Denna förordning innebär för Rovögern Vägsamfällighets del att viss information endast kan nås genom att medlem ”loggar in”.

Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga och uppgifterna i registren används enbart för internt bruk.

Hur loggar jag in som medlem:
  1. Gå in på föreningens hemsida rovogern.com Välj VÄG
  2. Klicka på inloggning medlemsuppgifter för att se dokument bara för medlemmar
  3. Ange inloggningskontot ………….@rovogern.com (obs @rovogern.com är förinskrivet)
  4. Tryck Nästa
  5. Ange lösenordet ………..
  6. Tryck Nästa
  7. Ni är nu inne för att se samtliga dokument
OBS - Om ni har loggat in tidigare och inte medvetet loggat ut så kommer inloggningskontot att ligga kvar och ni kommer att loggas in automatiskt.
Ni ser att ni är inloggade genom att det står uppe i det högra hörnet …………….@rovogern.com

Vi rekommenderar att ni loggar ut efter ni varit inne på sidan. Det gör ni genom att klicka på …………@rovogern.com och välja logga ut.

OBS! Om ni har problem att logga in så ber vi er att prova att uppgradera er nuvarande eller att byta webbläsare/browser.
Firefox eller Google Chrome brukar fungera bra på de flesta enheter.