Senaste aktivitet på webbplatsen

28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Sammanställningsbeskrivning 1K07SB01.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Redogörelse för kontruktionsarbetets förutsättningar 1K07RE01.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan PM Geo med bilagor.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Kontrollplan 1K07KP01.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Intyg om genomförd kvalitetssäkring 1K130003.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Dokumentförteckning 1K120001.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Distributionslista.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Arbetsbeskrivning 1K07AB01.pdf från Rovsundet
28 nov. 2018 10:49 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Beskrivning av material, utförande 1K07TB01.pdf från Rovsundet
22 nov. 2018 11:26 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning 2018
22 nov. 2018 11:25 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning
22 nov. 2018 11:24 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Underrättelse avslutad förrättning (ersättning) 2018-11-16.pdf till Förrättning
22 nov. 2018 11:24 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning
22 nov. 2018 11:23 Rovögerns Vägsamfällighet har skapat Förrättning
22 nov. 2018 11:17 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Anläggningskonstruktion 1K07BE01.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Trafikverkets synpunkter Bro 40-4615-1 Skrivelse RKFM.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Trafikverket skrivelse 40 4615 1 grupp D.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Sammanställningsritning - 141K2021.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Sammanställningsbeskrivning 1K07SB01.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Redogörelse för kontruktionsarbetets förutsättningar 1K07RE01.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat PM Geo med bilagor.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Kontrollplan 1K07KP01.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Intyg om genomförd kvalitetssäkring 1K130003.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Dokumentförteckning 1K120001.pdf till Rovsundet
22 nov. 2018 11:11 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Distributionslista.pdf till Rovsundet