Senaste aktivitet på webbplatsen

10 mars 2020 09:36 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Adress/ägarförändring
10 mars 2020 09:36 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Adress/ägarförändring
2 mars 2020 10:24 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning 2018
2 mars 2020 10:14 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning 2018
2 mars 2020 10:12 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning 2018
2 mars 2020 10:10 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Umeå Tingsrätt beslut intrång 2020-02-24.pdf till Förrättning 2018
2 mars 2020 10:10 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning 2018
2 mars 2020 10:07 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Förrättning 2018
2 mars 2020 10:04 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat 7d - Omprövning av förrättning 2019-09-12.pdf till Förrättning 2018
2 mars 2020 10:04 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan 7d - Omprövning av förrättning 2019-09-12.pdf från Förrättning 2018
2 mars 2020 09:58 Vattenföreningen Rovögern har bifogat 7d - Omprövning av förrättning 2019-09-12.pdf till Förrättning 2018
1 mars 2020 04:31 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Umeå Tingsrätt beslut intrång 2020-02-24.pdf från Förrättning 2018
1 mars 2020 04:30 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Umeå Tingsrätt beslut intrång 2020-02-24.pdf till Förrättning 2018
16 okt. 2019 02:29 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation
4 okt. 2019 02:49 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Historik
4 okt. 2019 02:48 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation
4 okt. 2019 02:39 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation
4 okt. 2019 02:38 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation
4 okt. 2019 02:37 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation
4 okt. 2019 02:36 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation
4 okt. 2019 02:34 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Rovögerns Vägsamfällighet ÅR 20190430.pdf till Årsredovisning
4 okt. 2019 02:33 Rovögerns Vägsamfällighet har tagit bort bilagan Årsredovisning Rovågerns vägsamfällighet 190430.pdf från Årsredovisning
4 okt. 2019 02:33 Rovögerns Vägsamfällighet har bifogat Årsredovisning Rovågerns vägsamfällighet 190430.pdf till Årsredovisning
4 okt. 2019 01:47 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation
4 okt. 2019 01:46 Rovögerns Vägsamfällighet redigerade Organisation

äldre | nyare